• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamaje

Klient może odstąpić od umowy– bez podawania przyczyny- w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić nam produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Klient ponosi koszty zwrotu towaru.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."].

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania. Jeżeli Klient zmniejszy wartość produktu niewłaściwie go sprawdzając, mamy prawo ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.

Ważne:

  • Jeśli produkt był zakupiony w promocji prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z jej regulaminem
  • Zwracane produkty prosimy odsyłać na adres: 
    Puszczyk ul.Stefana Batorego 34/42A 17-200 Hajnówka