• Regulamin

 

 

 

1. Definicje

Sprzedawca - Puszczyk Halina Ginszt ul Stefana Batorego 34/42A 17-200 Hajnówka NIP 5431751305. Dane kontaktowe: adres e-mail: puszczyk.sklep@gmail.com, tel: 661484555

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów księgarni Puszczyk

Klient - każdy klient nabywający produkt w księgarni internetowej znajdującej się pod adresem ksiegarnia-puszczyk.pl

 

 

2. Zakupy w księgarni Puszczyk

2.1. Księgarnia Puszczyk prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.2. Kupujący

W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie ksiegarnia-puszczyk.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta.  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
na adresy sklepu.

2.3. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej księgarnia-puszczyk.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.4. Upusty, promocje

Księgarnia-puszczyk.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.5. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty księgarnia-puszczyk.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu księgarnia-puszczyk.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności rodzaju dostawy.

2.6. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie księgarnia-puszczyk.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka".

W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

2.7. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

Klient może odstąpić od umowy– bez podawania przyczyny- w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Szczegółowe informacje na temt zwrotów znajdyją się w zakładce "reklamacje i zwroty".

2..8.Płatność

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne
d. Płatność kartą płatniczą
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2.9. Koszty dostawy

Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a. Paczka w ruchu

b. Przesyłka kurierska,

c. Paczkomat

d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 17-200 Hajnówka ul. Batorego 34/42A

2.10. Termin realizacji dostawy

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,
c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.

 

2.11. Dni wolne

3,7,1Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3,7,,2Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

 

2.12. Faktura

Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP , w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP Klienta.

2.13. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.

  • Sklep zamknięty

Sklep w budowie